Vil du være med i en brukergruppe om renovasjon og avfall?

Innhold

10.januar 2019 er du velkommen til et oppstartsmøte på Sandbakken.

Oppstartmøtet finner sted på Sandbakken miljøstasjon torsdag 10.januar 2018 kl. 18 - 20 på Sandbakken miljøstasjon.
Det er ingen påmelding, bare å møte opp.

Bakgrunn

Avfallsregelverket i Norge endres stadig, og kommunene må tilpasse seg den nye virkeligheten. Nå står Hvaler kommune overfor nye utfordringer, og for å løse disse på best mulig måte vil vi gjerne ha innspill, synspunkter, idéer og ønsker fra brukerne.

Hvaler kommune inviterer derfor innbyggere med engasjement, og gjerne med erfaring, til å delta i en slik gruppe.

Gruppens mandat vil bli å gi innspill til kommunens administrasjon, som skal legge fram forslag til ny renovasjonsordning for kommunestyret.

Velkommen er avfallsengasjerte fastboende, hytteeiere og næringsdrivende.

Vel møtt!

Kontaktperson Freddy Karlsen frekar@hvaler.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?