Midlertidig stopp i nye tilkoblinger til vann og avløp på de østre øyer

Innhold

11.11.20 kl 11.00: Kommunens vann- og avløpsavdeling kan per i dag ikke tillate flere tilknytninger til offentlig vann- og avløpsledning, eller innvilge søknader om sanitærabonnement på de østre øyene

Kommunen kan per i dag ikke tillate flere tilknytninger til offentlig vann- og avløp på Nordre og Søndre Sandøy, samt Herføl og Lauer.

Årsaken til dette er at kommunen ikke har tilstrekkelig vannforsyning til de østre øyer.

Dette gjelder selv om det er innvilget byggetillatelse for etablering av VA-ledninger. Det settes derfor som betingelse for eventuelle byggetillatelser at det skal foreligge bildedokumentasjon på at tilkoblingspunktet på rørledning som skal kobles opp mot det offentlige anlegget, ikke er tilkoblet. Det medfører at man kan søke om VA-tiltak på de østre øyer, men faktisk tilkobling kan ikke skje før kommunens oppgradering er fullført.

Kommunens vann- og avløpsavdeling jobber med en løsning for å oppgradere og sikre tilstrekkelig vannforsyning til de østre øyer. Vi er optimistiske til at oppgraderingen er fullført sommeren 2021. Når oppgraderingen er ferdigstilt, vil VA-nettet ha kapasitet til samtlige hytter og hus på de østre øyer – også de som i dag ikke er tilkoblet.

Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?