Videreføring av Aktiv på dagtid

Innhold

Hvaler kommune er med videre i Aktiv på dagtid. Kommunestyret vedtok torsdag 12. desember at de ønsker å fortsette sitt engasjement i nevnte folkehelsetilbud.

Hvalers innbyggere som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet (sykmeldt, ufør, AAP etc) kan fortsatt bruke dette populære tilbudet i 2020 som tilbys over hele fylket. Eventuelle spørsmål rundt Hvaler kommune sitt vedtak kan rettes til: Knut Tore Eide i Hvaler kommune.

Partnerskapet i Aktiv på dagtid og idrettskretsens koordinator André Hansen gleder seg over kommunens prioritering, og fortsatt samarbeid i dette sektorovergripende samarbeidet også i 2020.

Det er en målsetting om å utvikle tilbudet i kommunen  videre i samarbeid med f.eks Idrettsrådet , slik at også andre aktiviteter kan bli aktuelle.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?