Verdensdagen for psykisk helse

Innhold

Velkommen til markering i Hvaler! Det blir appeller, historier fra brukere, kaffe og vafler, gode samtaler, underholdning og mye mye mer. Arrangementet er åpent for alle.

Dato: Mandag 11. oktober                               
Sted: Dypedalåsen, Dagsenterbygget - Spjærøy 194, 1684 Vesterøy                          
Tid: kl. 10:00 – 19:00

Ansatte fra kommunens mobilt team, Helsetunet v/Dagsenteret og koordinerende enhet vil være tilstede under hele arrangementet.

Vi er så verdifulle for hverandre og sammen forebygger vi ensomhet og utenforskap. Mange og lange måneder med sosial avstand, isolasjon og usikkerhet har satt sine spor i samfunnet. Folkehelseinstituttet sin undersøkelse om smitteverntiltak, livskvalitet og psykisk helse fra vinteren 2020, viste at flere har slitt med ensomhet og psykiske plager i denne perioden. Unge og aleneboende, har hatt den største belastningen. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra april i år, viste at 45 prosent av studentene har hatt alvorlige psykiske plager under pandemien, og at kvinnelige studenter har dobbelt så stor sannsynlighet som mannlige for å søke hjelp for psykiske plager. Risikoen for oppsigelse eller permittering som følge av pandemien, har vært størst for dem med lav inntekt, kort utdanning og lavinntekts familiebakgrunn (Bratsberg m.fl 2020), og innvandrere har vært mer utsatt enn norskfødte. Dette er innsikt vi må ta på alvor.

«Mye tyder på at det er de mest sårbare som har fått de største belastningene. For dem må motstandskraften være bygget inn i selve omgivelsene. Motstandsdyktigheten må finnes i relasjoner, i nærmiljøet og i samfunnet rundt» (Peder Kjøs, 2021)

5 grunner til å markere Verdensdagen

* Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte
* Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer
* Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø
* Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse
* Du styrker din egen psykiske helse

Program for dagen

Kl. 10.00 Velkommen: Martin Hermansen, Ingrid Korn og Bente Svennes 
Kl. 10.15 Foredrag: Ingrid Korn, Mobilt team Hvaler kommune 
Kl, 11.15 Appell: Ordfører Mona Vauger
Kl. 11.30 Digitalt foredrag: Marius Løken, «Snu motgang til medgang»
Kl. 12.30 Kulturelt innslag: Tommy Stensrud, «Jazz og Jangel»
Kl. 13.30 Pausegym: Cathrine Eliassen, Hverdagsrehabilitering
Kl. 14.00 Foredrag: Ingrid Korn, Mobilt team Hvaler kommune 
Kl. 15.00 Poesi innslag: Tove Bankerud
Kl. 15.30 Annet morsmål under pandemien: Flyktningkonsulent Eva Tømmerholt
Kl. 16.00 Digitalt foredrag: Marius Løken, «Snu motgang til medgang»
Kl. 17.00 Musikalsk innslag: Hvaler kulturskole
Kl. 17.15 Kulturelt innslag: Tommy Stensrud, «Jazz og Jangel»
Kl. 18.00 Innslag: Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)
   

Spørsmål? Ta kontakt med frivillighetskoordinator Martin Hermansen, 400 36 389

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?