Vedrørende kommunale gebyr for vann og avløp – første termin 2020

19.3.2020 kl. 17.00: Hvaler kommune er kjent med at flere andre kommuner har mottatt klager på termingebyrer for vann og avløp for første termin 2020. Det henger i stor grad sammen med det mye omtalte «hytteforbudet» som ble vedtatt av regjeringen i forbindelse med koronasituasjonen i mars 2020.

Hvaler kommune har lagt seg på linje med Norsk vann, og vil ikke lempe, utsette eller gi fritak for kommunale avgifter for vann og avløp for 1. termin. I Hvaler kommune kjører vi a’konto vannmåleroppgjør. Det vil si at du forskuddsbetaler beløp som fordeles over hver termin, ut fra et antatt forbruk. Det antatte forbruket er fastsatt ut fra tidligere forbruk, avlest eller estimert. I vannmåleroppgjøret avregnes det antatte forbruket mot det virkelige forbruket avlest på vannmåleren.

Vann og avløp i Hvaler kommune driftes etter selvkostprinsippet. Det innebærer at inntektene våre skal tilsvare utgiftene. Dersom forbudet blir langvarig, noe som igjen resulterer i reduserte kostnader for kommunen for å opprettholde tjenesten, vil selvkostregelverket ivareta dette i form av lavere gebyrer neste år.

Gebyrene som sendes ut nå sendes ut i samsvar med forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Hvaler kommune §§ 3-3 og 3-4. Gebyrene består av henholdsvis abonnementsgebyr (årsgebyr) og forbruksgebyr. Abonnementsgebyret knytter seg til abonnementet man har for tilkobling til vann og avløp og regnes ut etter fastpris per år. Forbruksgebyret knytter seg til faktisk forbruk.

Vi ber om forståelse for det ovenstående i situasjonen som har oppstått.

Sist endret: 19.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?