Varsel om utvidelse av planområde på Rød

Innhold

Det varsles herved at planområdet for Rød gbnr. 40/1 utvides.

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at planområdet for Rød gnr/bnr 40/1
utvides. Opprinnelig varslingsbrev ble sendt den 27.10.2021. I varslingsbrev om utvidelse er det illustrert hvilken del
av planområdet utvidelsen omfatter.

Hensikten med dette varselet og planarbeidet
Hensikten med utvidelsen av planområdet er å utrede et nytt adkomstalternativ fra nord, via
Bernardmyra og Tømmerholtet. Dette vil berøre deler av eiendommene gnr/bnr 40/1/82, 40/140
og 40/158.

Utvidelsen av planområdet berører også eksisterende veiareal på eiendommene gnr/bnr 40/103 og
40/256. Planarbeidet legger ikke opp til endring i arealbruk for veiarealet.

Tilhørende varslingsodkumenter:

1. Varslingsbrev utvidelse Rød gnr 40 bnr 1 280722

2. Varslingsgrense 280722

3. KU-notat utvidelse Rød gnr 40 bnr 1 280722

4. Opprinnelig varslingsbrev Rød gnr 40 bnr 1 271021

Merknader
Beboere og myndigheter bes ta kontakt ved eventuelle spørsmål til planarbeidet.
Eventuelle merknader til utvidelse av planområdet kan innen 26.08.2022 rettes til:
Vestrem AS:

  • andreas@vestrem.no (foretrukket)
  • eller Thorsøveien 104, 1634 Gamle Fredrikstad

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?