Varsel om oppstart av planarbeid - Botnekilen småbåthavn

Varsel om oppstart av planarbeid for Botnekilen småbåthavn etter plan- og bygningsloven §12-8

Det varsles om oppstart av planarbeid for Botnekilen småbåthavn. Forslagsstiller er HS arealplan AS og tiltakshaver er Petter Høkeli.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av Botnekilen småbåthavn på gbnr. 19/9, nord på Kirkeøy. 

Planområdet er ved Botnekilen på Kirkeøy, og avstanden til Skjærhalden er ca 6,8 km. Planavgrensningen ser man på bildet under, og arealet er på totalt 20,4 daa, men ikke alt innenfor planavgrensningen skal omreguleres. 

Varslingsbrev og plandokumentene finner du her:

Varslingsbrev Botnekilen småbåthavn

Planinitiativ Botnekilen småbåthavn

KU-vurdering Botnekilen småbåthavn

Møtereferat - Oppstartsmøte for Botnekilen 

 

Merknader:

Merknader til planarbeidet må sendes inn før den 04.03.2020. Eventuelle merknader må rettes til:

HS areaplan:

- hs@hsarealplan.no

- Langøyåsen 61, 1679 Kråkerøy

Sist endret: 31.01.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?