Varsel om oppstart - Kjølholtveien 14

Innhold

Varsel om oppstart - Kjølholtveien 14

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av privat detaljreguleringsplan for Kjølhotlveien 14 i Hvaler kommune. Tiltakshaver er Finn Olav Lorentzen og plankonsulent er HS Arealplan AS.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse på eiendommen gnr. 4 bnr. 258. Planområdet er ca 2.9 daa. og ligger nord i Skjærhalden. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til nåværende boligbebyggelse. Planlagte tiltak er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning.

Merknader kan sendes til HS arealplan v/Håvard Skaaden: hs@hsarealplan.no eller Langøyåsen 61, 1679 Kråkerøy innen den 22.12.2018

 

Varslingsbrev og KU-notat finner du her:

Varslingsbrev Kjølholtveien 14.pdf

KU-vurdering Kjølholtveien 14.pdf

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?