Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for farledprosjekter i Hvaler kommune

Innhold

Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for omregulering av reguleringsplaner fra 2014 med planID 0111127, 0111128 og 0111129, i Hvaler kommune. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeidene. Forslagsstiller er Hvaler kommune, enhet for areal og byggesak.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?