Varsel om oppstart av planarbeid på Floren (Kiwi)

Innhold

På vegne av Skjærhalden Invest varsler Multiconsult AS om varsel om oppstart av planarbeid på Floren (gbnr. 3/26, 3/1/88, 3/1 og 3/224), jf. pbl § 12-8. Og det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger av utbyggingsavtale, jf. pbl § 17-4. Frist for innspill er 10.04.22.

På vegne av Skjærhalden Invest og i hht. Plan og bygningsloven §12-8, 17-4 varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for Floren 5 i Hvaler kommune. Planområdet omfatter gnr/bnr. 3/26/0, 3/1/88, 3/1/0 og 3/224/0 i Hvaler kommune.

Skjærhalden Invest er forslagsstiller og Multiconsult er plankonsulent.

Planområdet ligger ved Storveien, ca. 400 meter nord for Skjærhalden. Planområdet omfatter eiendommene med gnr./bnr. 3/26/0, 3/1/88, 3/1/0 og 3/224/0. Foreløpig er planområde omtrent 9,5 dekar.

Formål med planarbeidet
Plankonsulent Multiconsult ønsker, på vegne av Skjærhalden Invest, å regulere eiendom 3/224/0, 3/1/0, 3/1/88 og 3/26 slik at den kan benyttes til parkering og eventuelt lager/garasje for eksisterende forretning. Planen er å rive bebyggelsen på eiendom 3/224/0, for så å legge til rette for mer parkering og eventuelt lager/garasje for eksisterende forretning. Planen skal bidra til å øke kvaliteten og estetikk i området, ved å planlegge fellesområder til eksisterende bygningsmasse, og grøntstruktur/vegetasjon rundt parkeringsområdet.

Varslingsdokumenter
1. Varslingsbrev
2. Planinitiativ
3. Oppstartsmøte referat

Merknader til oppstartmelding
Innspill til planarbeidet kan sendes skriftlig til Multiconsult v/ Edvard Duvsete, Pb. 1424, Storgata 34, 1602 Fredrikstad eller epost Edvard.Duvsete@multiconsult.no

Frist for innspill er 10.04.22

Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Multiconsult v/ Edvard Duvsete på epost Edvard.Duvsete@multiconsult.no eller på tlf. 91 39 65 52.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?