Varsel om oppstart av planarbeid - Høring og offentlig ettersyn av planprogram

Innhold

Kommunestyret i Hvaler kommune har den 16.09.2021 i sak 57/21 vedtatt planoppstart av kommunedelplan for parkering, og å sende planprogram ut til høring og offentlig ettersyn.

Kommunestyret i Hvaler kommune har den 16.09.2021 i sak 57/21 vedtatt planoppstart av kommunedelplan for parkering, og å sende planprogram ut til høring og offentlig ettersyn.

Hvaler kommune ønsker å behandle parkeringsplanen som en kommunedelplan etter plan- og bygningsloven for å kunne sikre en bredere medvirkning, bedre planprosess og en styrket forankring politisk.

Planens hensikt å synliggjøre og kartlegge parkeringsbehovet for alle målgrupper på Hvaler, kartlegge ladebehovet på de ulike øyene, samt lage en konkret handlingsplan årene fremover. Samfunnet er i endring, samtidig som Hvaler er mer attraktivt å besøke enn før. Hvaler med sine 4700 innbyggere til vanlig og opptil 35'000 effektive innbyggere i sesongperioder må kommunen planlegge for effektive og bærekraftige løsninger.

Plandokumentene:

  1. Særutskrift
  2. Planprogram – kommundelplan for parkering
  3. Strategidokument om parkering

Dokumentene er også tilgjengelige på servicetorget i rådhuset på Skjærhalden.

Innspill og merknader til plandokumentet må sendes til oss innen 19.11.2021, som e-post til postmottak@hvaler.kommune.no, eller som brev til Storveien 32, 1680 Skjærhalden.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?