Varsel om oppstart av forhandlinger for utbyggingsavtale

Innhold

Iht. plan- og bygningsloven § 17-4 varsles det herved om oppstart av forhandlinger omutbyggingsavtale i forbindelse med planarbeidet for detaljreguleringsplan Kjølholtveien 14.

Iht. plan- og bygningsloven § 17-4 varsles det herved om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i forbindelse med planarbeidet for detaljreguleringsplan Kjølholtveien 14. I denne forbindelse henvises det til offentlig ettersyn av nevnte reguleringsplan. Aktuelle dokumenter er tilgjengelig fra Hvaler kommunes hjemmeside.

I tilknytning til reguleringsplaner av prosjekter som inkluderer infrastruktur som veg, boligbebyggelse, vann og avløp er det vanlig å gjennomføre forhandlinger om utbyggingsavtaler.

Naboer, andre berørte og offentlige myndigheter inviteres med dette å gi innspill til dette arbeidet.

Eiendom: Kjølholtveien 14, gnr/bnr 4/258:

Merknader
Beboere og myndigheter bes ta kontakt ved eventuelle spørsmål.
Eventuelle merknader til kan innen 05.01.2020 rettes til:
HS arealplan:
hs@hsarealplan.no (foretrukket)
• Langøyåsen 61, 1679 Kråkerøy

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?