Varsel om oppstart - høring av planprogram

Innhold

Høring av planprogram for Hvaler Park Boligsameie

Hvaler kommune har den 29.09.2018 i sak 96/18 vedtatt å legge planprogram for Hvaler Park Boligsameie på høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å endre dagens camping- og konferansesenter til boligbebyggelse samt legge til rette ytterligere ny bebyggelse på eiendommen gnr/bnr 23/53.

 

Plandokumenter og særutskrift:

Varslingsbrev Hvaler park boligsameie.pdf

Planprogram Hvaler Park Boligsameie.pdf

Særutskrift - Offentlig ettersyn av planprogram - Hvaler park boligsamei....pdf

 

Eventuelle merknader til planarbeidet kan innen 21.11.2018 rettes til: HS arealplan:
E-post: hs@hsarealplan.no (foretrukket)
Adresse: Langøyåsen 61, 1679 Kråkerøy

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?