Varsel om mulige endringer i kommunenes helsetilbud

Innhold

Som kjent er helsetjenestene både lokalt, regionalt og nasjonalt under press med tanke på kapasitet og ressurser. Dette er også gjeldende for helsetjenestene på Hvaler.

Det er økt risiko for at vi vil kunne få mange syke i ukene som kommer. Dette kan føre til en overbelastning av helsetjenestene, både i sykehus og i kommune. Vi har oppnådd en høy vaksinasjonsgrad blant vårt helsepersonell, men vet at også disse kan rammes av sykdom og bli satt i karantene.

Vi forbereder oss derfor på å håndtere en situasjon der vi kan bli nødt til å nedprioritere enkelte tjenester for å være i stand til å opprettholde tjenester som er nødvendig for å ivareta liv og helse.

Dersom vi kommer i en situasjon der vi ikke blir i stand til å opprettholde alle våre tjenester, vil involvering fra pårørende om mulig kunne bli enda viktigere enn før. Hvaler kommune setter pris på at vi har så mange pårørende som gjør en betydelig innsats ovenfor sine nære.

Dersom vi kommer i situasjon hvor kapasitet medfører begrenset tjenestetilbud vil vi den enkelte tjeneste informere om dette til de tjenestemottakerne dette gjelder, og deres pårørende.

Hvaler kommune har satt beredskapsledelse 10.desember, og tjenesteområdene Helse og omsorg og Friskliv, læring og mestring satte kriseledelse 14.desember. Hovedfokuset her er å sikre at har tilgang på bemanning som gjør oss i stand til å ivareta innbyggernes behov for nødvendig helsehjelp.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?