Valglister til kommunestyrevalget 2019 til offentlig ettersyn

Innhold

Følgende valglister er kommet inn til Hvaler kommune innen fristen 1. april kl 12:
  • Arbeiderpartiet
  • Fremskrittspartiet
  • Helsepartiet
  • Hvaler Styrbord
  • Høyre
  • Miljøpartiet de Grønne
  • Senterpartiet
  • Sosialistisk Venstreparti

Alle valglistene ble godkjent av Valgstyret i møte 25.04.19.

Valgloven § 6-8 fastsetter at det er adgang til å klage for dem som mener valgstyret må omgjøre vedtak om godkjenning. Eventuelle klager rettes til Valgstyret, Storveien 32, 1680 Skjærhalden. Klagefrist er 7 dager fra offentliggjøringen.

Du finner valglistene her

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?