Valg 2021 - Informasjon

Innhold

Står du i manntallet?

På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført, dvs den kommunen du er registrert som bosatt i folkeregisteret pr. 30. juni 2021. Manntallet for Hvaler kommune legges ut på servicetorget i rådhuset og på Kiwi Vesterøy i midten av juli, og vil ligge ute til valgdagen 13. september.

 

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene som er lagt ut, eller det er andre feil i listene, kan du klage til valgstyret (Valgstyret, Storveien 32, 1680 Skjærhalden). Klagen skal være skriftlig og skal begrunnes.

 

 

Tidligstemming

Velgere som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgdagen, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august. Tidligstemming foregår i rådhuset kl 08:00 – 15:30.

 

 

Forhåndsstemming

Velgere som ønsker det, kan forhåndsstemme fra tirsdag 10. august og fram til fredag 10. september. Forhåndsstemming foregår på følgende steder:

  • Rådhuset. Åpent hverdager kl 08:00 – 15:30 (dager med langåpent kunngjøres senere).
  • Ødegårdskilen, i egen «valgbu» plassert mellom Bademiljø og Rema1000. Åpningstider kunngjøres senere.

Husk legitimasjon og valgkort!

 

 

Forhåndsstemming – Dypedalsåsen

Det er forhåndsstemmegivning på Dypedalsåsen sykehjem en dag i uke 35. Tidspunkt kunngjøres senere. Ansatte og besøkende kan også forhåndsstemme.

Husk legitimasjon og valgkort!

 

 

Forhåndsstemming – hjemme?

Velgere som pga sykdom eller uførhet ikke kan forhåndsstemme på rådhuset eller på Dypedalsåsen, kan søke om å få forhåndsstemme hjemme.

Også velgere i isolasjon eller karantene kan søke om hjemmestemming.

 

Søknad/telefon om hjemmestemming rettes til Valgstyret i Hvaler kommune innen mandag 13. september, kl 10.

-        Adr: Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden

-        Tlf.: 69 37 50 00.

Husk å oppgi navn, adresse og telefonnummer, slik at vi kan kontakte deg for nærmere avtale.

 

 

Valgdagene 12. og 13. september

I Hvaler kommune holdes valgting søndag 12. og mandag 13. september 2021.

På forsiden av valgkortet (som alle stemmeberettigede får tidsendt iløpet av sommeren, de fleste elektronisk) er det opplyst hvilket valglokale du skal benytte.

 

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Ta derfor med gyldig legitimasjon når du skal stemme. Du bør også ta med valgkortet på valgdagen, dette forenkler arbeidet i valglokalet. De fleste velgere får i år valgkortet tilsendt elektronisk.

 

Valglokaler

Hvaler kommune har to valglokaler med følgende åpningstider på valgdagene:

 

Vestre stemmekrets

Sted:               Hvalerhallen, Rød

Åpn.tider:        Søndag 12. september 15:00 – 20:00

                        Mandag 13. september 15:00 – 20:00

 

Østre stemmekrets

Sted:               Floren skole (gymsalen), Skjærhalden

Åpn.tider:        Søndag 12. september 15:00 – 20:00

                        Mandag 13. september 15:00 – 20:00

 

Hvilken krets du hører til står på tilsendte valgkort.

Husk å ta med legitimasjon og valgkort!

 

Velgere i karantene på valgdagen må stemme i eget valglokale ved Hvalerhallen, Rød. 

Velgere i isolasjon på valgdagen kan stemme hjemme. Frist for å søke om hjemme-stemming er 13.09, kl 10 (se kontaktinfo under «Forhåndsstemming - hjemme?») 

 

 

Slik stemmer du på valgdagen:

  1. Ta stemmeseddelen du vil bruke.
  2. Gjør eventuelle endringer på stemmesedlene.
  3. Brett stemmeseddelen med partinavnet inn og felt for stempling ut – da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmesedlene.
  4. Gå til en valgfunksjonær, legitimer deg og bli avkrysset i manntallet.
  5. Få et stempel på utsiden av stemmeseddelen. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent.
  6. Legg den stemplede stemmeseddelen i valgurnen.

 

 

Ytterligere informasjon

Du får ytterligere informasjon om valget på nettsidene til Kommunal- og regionaldepartementet www.valg.no

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?