Utvidet høringsfrist på kommunedelplan for Skjærhalden

Kommunestyret i Hvaler kommune vedtok den 18.6.2020 i sak 30/20 å varsle om oppstart av arbeidet med kommunedelplan for Skjærhalden. Planprogrammet ble da lagt ut til høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 20. september. Nå utvider Hvaler kommune høringsfristen til 9. oktober for å oppnå bredere medvirkning fra innbyggere, næringsliv og andre interessenter.

Hensikten med arbeidet er å utarbeide en plan som legger til rette for bærekraftig utvikling av Skjærhalden som kommunesenter. Hvaler kommune skal se på status, utviklingsretning og utredningsbehov for områdesenteret.

Planområdet og grunnlaget for vurdering i planprogrammet vil være tettstedsgrensen for Skjærhalden. En justering av tettstedsgrensen vil bli vurdert gjennom planprosessen. Kommunedelplanen skal gi rammer for hvordan Skjærhalden skal utvikles i et langsiktig perspektiv.

Vedlegg: 

Vi ønsker å vite hvordan du vil at Skjærhalden skal utvikles, og hva du ønsker av tilbud og muligheter i Skjærhalden.

Send inn dine ideer til oss om hva Floren-bygget kan brukes til fremover, og hvordan du vil at området rundt skal formes.   

Det er mulig at planavdelingen ønsker å kontakte deg for mer informasjon og ideutvekslinger. Send gjerne din kontaktinfo sammen med innspillet.

Du kan nå sende dine innspill direkte via innspillskjemaet vårt. 

Innspill kan også sendes til postmottak@hvaler.kommune.no, alternativt som brev til Hvaler kommune, planavdelingen, Storveien 32, 1680 Skjærhalden. 

Sist endret: 11.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?