Til høring og offentlig ettersyn - Planforslag til detaljplan for havna i Bølingshavn med KU

Innhold

22.3.2021 kl. 10.30 Hvaler kommune vedtatt å legge planforslag til detaljplan for Havna i Bølingshavn ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 05.05.2021.

Hvaler kommune har den 10.03.2021 i sak 9/21 vedtatt å legge planforslag til detaljplan for Havna i Bølingshavn ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn.

Detaljplanen er utarbeidet av Rambøll AS, på vegne av Thomas Ramm og John L. Jones.

Planforslaget gjelder et område på ca. 27 daa på Kirkøy. Hensikten med planen er å rydde opp i og videreutvikle småbåthavnen og de sjønære arealene i Bølingshavn.

Plandokumentene med følgebrev og møteprotokoll finner du nedenfor:

Saksfremlegg

Møteprotokoll UPB 10.03.2021

Redegjørelse endringer siden forrige høring

Planbeskrivelse med KU_180321

Plankart_180321 (A2)

Reguleringsbestemmelser_180321

Merknader kan sendes som e-post, alternativt som brev til Hvaler kommune innen høringsfristen 05.05.2021. Kommunens e-postadresse er postmottak@hvaler.kommune.no, og postadressen er Hvaler kommune, Storveien 32, Skjærhalden 1680

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?