Stor brannfare på Hvaler

Innhold

Skogbrannfaren på Hvaler og i Østfold er for tiden høy. Skogbrannfarevarselet på yr.no tar ikke hensyn til at vegetasjonen er uttørket, så man kan si at situasjonen nå er verre og mer ekstrem enn den vi har hatt tidligere i sommer.

I gjennomsnitt rykkes det ut til 10 – 12 gress- og skogbranner daglig i landet. I følge langtidsvarselet er det ikke meldt regn de neste ti dager, og det er ikke usannsynlig at denne situasjonen vil kunne vare ut juli.

Hva gjør du hvis det begynner å brenne?

Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med informasjonen fra www.sikkerhverdag.no, der ligger det informasjon om hva du gjør ved skogbrann og informasjon om bål.

Der står det gode råd hvis du skal slokke en skogbrann. Men husk at du alltid må melde fra til 110.

Økende skogbrannfare 

Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og annen utmark. Derfor er det et generelt forbud mot bruk av åpen ild i hele landet i sommerhalvåret i skogen, på fjellet, på stranden, og ved naturområder som ikke er innmark.  

- Sol, varme og vind slik vi nå har hatt over lang tid, gjør faren spesielt stor. Tørkeskadet vegetasjon bidrar til brannfare langt over normalen. Selv om det enkelte steder har kommet nedbør, vedvarer faren for brann da vegetasjonen tørker raskt opp i fint vær, sier brannsjef Stein Laache i Fredrikstad og Hvaler brannvesen. Vær aktsom! Så tørt som det er nå skal det svært lite til for å starte en brann. Hver enkelt av oss må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Det gjelder alle, hele tiden og over alt. Aktsomhetsplikten innebærer at man tar forholdsregler for å redusere sannsynligheten for brann og begrense skadene hvis brann skulle oppstå. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket. 

Bålforbudet

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Dette forbudet omtales gjerne som "bålforbudet". Det generelle forbudet gjelder kun i eller i nærheten av skog og annen utmark, og med det menes alle områder som ikke er innmark.  Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt og liknende områder. Men husk at aktsomhetsplikten gjelder på disse områdene. Det er den som utfører aktiviteten som er ansvarlig for brannsikkerheten. 

Engangsgriller

Å gjøre opp ild omfatter bruk av engangsgriller, bål- og peisinnretninger. Stranden vil oftest regnes som utmark og vil da være omfattet av det generelle bålforbudet. Hvis man likevel ønsker å tenne bål eller grille, må man søke om tillatelse fra kommunen.  Slik forholdene er nå, er det så tørt at tillatelser til å gjøre opp ild, som å grille og tenne bål, i eller i nærheten skog og annen utmark stort sett ikke vil bli gitt. Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det åpenbart ikke kan starte en brann. Det skal svært mye nedbør til for at det åpenbart ikke kan føre til brann. – Jeg kan vanskelig se for meg noen områder hvor det nå åpenbart ikke kan føre til brann, sier Laache. Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle forbudet kan man straffes med bot eller fengsel. Grilling - Brannvesenet fraråder generelt all bruk av engangsgrill, i alle fall når det er tørke. De kan være varme i mange timer etter bruk om de ikke slokkes og kjøles ned skikkelig. Engangsgriller må aldri settes rett på brennbart underlag. Gassgriller og elektriske griller vil i de fleste tilfeller kunne brukes i egen hage med normalt vedlikehold, forsvarlig plassering og aktsom bruk. Dette gjelder ikke dersom hagen er i eller i nærheten av skog og annen utmark. Der gjelder et generelt forbud. 

Aktsomhetsplikten

Husk at aktsomhetsplikten gjelder overalt, i parker og hager, på verandaer og terrasser eller under brennbare tak eller lignende overbygninger. Ved brann eller ulykke ring 110.  

Har du spørsmål kan du kontakte Fredrikstad og Hvaler brannvesen på telefon 69 37 50 00.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?