Stiller du som meddommer?

Forberedelsene er nå i gang for utvelgelse av meddommere til Fredrikstad tingrett, Borgarting lagmannsrett og Østfold jordskifterett for ny periode (01.01.21 – 31.12.24).

Etter hvert kommunestyrevalg skal kommunestyret velge nye meddommere for en fireårsperiode. Utgangspunktet er at hver meddommer skal tjenestegjøre i to saker pr år. Vervene er en borgerplikt og skal representere en bred sammensetning av kommunens innbyggere. Ordningen bygger på rettsprinsippet om at vi skal dømmes av likemenn.

En meddommer er ikke advokat, politi eller dommer, men en som deltar i behandlingen og pådømmelsen i en straffesak på lik linje med fagdommeren. For mer informasjon se https://www.domstol.no/straffesak/aktorene-i-retten/meddommer/.

Krav til personene som velges er at de skal være mellom 21 og 70 år ved valgperiodens start, ha gode norskkunnskaper, være personlig egnet, ha stemmerett og ikke være straffedømt.

Kan du tenke deg å stille som meddommer?

Send mail til Torunn Engum på toenak@hvaler.kommune.no

Jeg trenger følgende opplysninger:

  • Fullt navn
  • Fødselsnummer
  • Mailadresse
  • Mobilnummer
  • Yrke (utdanning)
  • Stilling (stillingstittel)

Dette fordi kommunen ifølge domstolloven § 69 er pålagt å føre slik oversikt over meddommerne, og fordi kommunen er pålagt å kontrollere at ingen velges i strid med domstolloven §71 (utelukket pga stilling)

Allmennheten oppfordres også til å komme med forslag til kandidater.

Sist endret: 28.02.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?