Starthjelp

Innhold

Velkommen til kurs

Å få et barn med funksjonsnedsettelse vil påvirke hele familien, og foreldrenes omsorgsoppgave vil bli annerledes. Alle familier har ulike behov i en slik livssituasjon, men for de aller fleste foreldre vil det være behov for ny kunnskap og et ønske om å møte andre i en lignende situasjon.

Starthjelpkurset er et tilbud til alle foreldre i hele Østfold  som nylig har fått et barn med nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for tett oppfølging fra ulike instanser i hjelpeapparatet. Målgruppen for kurset er foreldre som har barn fra 0 til 6 år med funksjonsnedsettelse.  På kurset vil foreldrene få mulighet til å lære mer om sin nye hverdag gjennom faglige foredrag og ved erfaringsutveksling med andre foreldre i lignende situasjon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Dato: Starthjelp kurset går over fire dager, fra kl 0900-1500. Hver dag har sitt tema:

Dag 1: Mandag  24.09.18 «Systemene rundt oss»

Dag 2: Tirsdag 25.09.18 «Familie og nettverk»

Dag 3: Mandag 15.10.18 «Samspill med barnet»

Dag 4: Tirsdag 16.10.18 «Håp og mestring»

Foredragene vil foregå på norsk.

Sted: Varteig rådhus,Ingaveien 31,  1735 Varteig.

Påmelding: Elektronisk påmelding: www.sykehuset-ostfold.no
Påmeldingsfrist:  10.september 2018

Pris: Tilbudet er gratis, inklusive enkel lunsj.

Yrkesaktive foreldre kan få opplæringspenger (kompensasjon fra NAV for fravær fra jobb) for kursdagen og foreldre med lengre reisevei enn 3 km har rett til kjøregodtgjørelse fra Patientreiser.

Starthjelp er et nasjonalt lærings-og mestringstilbud som er utviklet med støtte av Nasjonalt kompetansesenter for Læring og mestring. Starthjelp tilbudet i Østfold er et samarbeide mellom seksjon barne-og ungdomshabilitering Sykehuset Østfold, Sarps borg kommune og brukerrepresentanter.

Kursansvarlig

Spørsmål om kurset kan rettes til familieterapeut Mia Rafstedt, barne-og ungdomshabiliteringen Sykehuset Østfold, telefon 69 86 98 00 eller mia.rafstedt@so-hf.no.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?