Slik kan nasjonalparken ønske deg velkommen

Innhold

Innbydende innfallsporter, bedre skilting og tilrettelagt parkering er noe av det som foreslås i en mulighetsstudie som skal gjøre Ytre Hvaler nasjonalpark mer synlig.

Illustrasjon om hvordan det kan bli på Storesand med et såkalt portalskilt.

I kveld ble Hvaler kommunestyre orientert om rapporten som er laget av landskapsarkitekt Lars Ole Klavestad. Oppdraget er gitt av kommunens destinasjonsråd som har som oppgave å jobbe helhetlig med Hvaler som reiselivskommune. Rapporten henger sammen med besøksstrategien for Ytre Hvaler nasjonalpark og satsingen «Hvaler hele året».

-Mulige veier å gå

-Destinasjonsrådet er opptatt av at Hvaler som reiselivskommune må bli bedre på å tilrettelegge for besøkende på en god og helhetlig måte. Derfor bestilte vi dette arbeidet fra Klavestad, som kjenner Nasjonalparken og Hvaler godt, sier næringssjef Bjørn Winther Johansen.

-Rapporten peker ut noen mulige veier å gå, men flere av de foreslåtte tiltakene krever både penger og nærmere vedtak, og i noen tilfeller også avtaler med grunneiere. Men dette er spennende tanker som vil gjøre Hvaler enda mer attraktivt, sier ordfører Mona Vauger.

Rapporten ble godt mottatt i kommunestyret, som formelt tok saken til orientering. Det har også Nasjonalparkstyret gjort. Det er allerede innledet dialog med Vegkontoret for bedre skilting fra Fredrikstad sentrum og det er søkt om penger fra blant andre Miljødirektoratet.

Veiskilt

Skilting til Ytre Hvaler nasjonalpark foreslås utført på tre nivåer:

  • Hovedskilting til nasjonalparken i Fredrikstad sentrum, ved Simokrysset og St. Croixkrysset
  • Skilting om Nasjonalparkkommune: Her er det allerede satt opp skilt ved Fastlandsveien, men det er forslag om et lignende skilt på Skjærhalden som kommunesentrum, der også besøkssenteret i Kornmagasinet ligger
  • Lokalskilting med nasjonalparksymbol til innfallsportene på sideveiene. Her trengs også en opprydding slik at skiltene blir enhetlige

Innfallsporter

Besøksstrategien definerer 34 såkalte innfallsporter til nasjonalparken. 32 av disse ligger i Hvaler kommune, hvorav ti kun er tilgjengelig med båt.

Mulighetsstudien foreslår å prioritere tolv av innfallsportene, basert på at de er typiske startpunkter for turer og har ulike attraksjoner knyttet til seg og at det finnes ulike servicetilbud på flere av dem. Flere av disse har informasjonsskilter allerede i dag, men mange av skiltene er gamle og utdaterte og de er dels også svært ulike. Alle nye skilt skal forholde seg til designet for Norges nasjonalparker, slik at dette blir mest mulig likt i hele landet.

Det er også forslag om å sette opp såkalte portalskilt på Fastlandsveien, Storesand og Skjærhalden. Disse er formet som utskårede vinduer basert på nasjonalparksymbolet. Med flott utsikt i bakgrunnen kommer de garantert til å bli yndede fotopunkter.

Rasteplass

Det foreslås å etablere en rasteplass ved Stokken, men på grunn av begrenset med parkering, vil denne i stor grad være tilpasset gående og syklister. Alternativ plassering er ved den nyetablerte parkeringsplassen idet du kjører inn på Vesterøy, siden det her også er bedre plass til biler. På rasteplassen er det tenkt velkomstskilt, introduksjonstavler, rastebord og portalskilt.

I rapporten foreslår landskapsarkitekten også å fornye uteområdene ved besøkssenteret i Kornmagasinet og dels også ved besøkssenteret på Storesand. I tillegg ligger det forslag om opprydding og fornying av benker og grillplasser på kjente utfartssteder.

Her kan du laste ned for å lese hele rapporten og se nøyere på de mange gode illustrasjonene.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?