Skolesaken - status

Innhold

Fylkesmannen finner ikke grunnlag for å oppheve Hvaler kommunestyres avgjørelse av 13.september 2018 i sak PS 55/18, jmf kommuneloven paragraf 59 nr.4.

Det ble ikke funnet feil ved avgjørelsen og saken blir ansett som tilstrekkelig opplyst. Det fastslås at prosessen fram mot vedtak 13. september, med gjennomføring av ny høring og presisering av hvordan barnets beste er vurdert og hensyntatt, er i tråd med gjeldende lover og regler på området.

Fylkesmannen skriver også i sine vurderinger at de anser spørsmålet om skolestrukturen i kommunen som endelig avgjort.

Her kan du lese brevet fra Fylkesmannen. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?