Skjærhalden torg 2022

Innhold

Nå kan du søke torgplass på Skjærhalden torg. Det er mulig å søke torgplass i hovedsesongen fra 1. mai til 31. august (frist 17. januar) og i enkeltperioder utenfor hovedsesong (åpent for søknad hele året).

Skjærhalden Torg skal være en hyggelig møteplass hele året, med attraktive torgfunksjoner for innbyggere, hytteeiere, deltidsboende og besøkende. Torget skal fremme lokalt næringsliv, kulturliv og Hvalers identitet som øykommune, med fokus på Ytre Hvaler nasjonalpark.

En torgkomite har blitt nedsatt for å ivareta torgets funksjon, målsetting og styringssignaler. Komiteen ledes av enhetsleder for kultur & fritid, som kommunens ansvarlige for forvaltning av torgområdet.

For å søke torgplass, skal søknadsskjema benyttes. Søkeren må representere et registrert foretak med foretaksnummer. Det er mulig å søke torgplass i hovedsesongen fra 1. mai til 31. august (frist 17. januar) og i enkeltperioder utenom hovedsesong (åpent for søknad hele året).

Pris for bod i hovedsesongen: 13500,- eks. mva
Pris for torgplass i hovedsesongen: 6750,- eks. mva
Pris for torgplass utenom hovedsesong per dag 350,- eks. mva

 

Søknad torgbod/-plass - hovedsesong

Søknad torgbod/-plass - utenfor hovedsesong

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?