Skjærhalden torg - sesongen 2020

Innhold

Hvaler kommune har etter oppgradering av torget i 2019 hatt som mål å få på plass nye kriterier for bruk av torget til torgsalg, aktiviteter mm. Målet var å ha dette på plass før sesong 2020.

Når nå forberedelsen for dette arbeidet var i gang, ble vi alle satt litt tilbake av Korona-situasjonen. Hvaler kommune håper på å kunne få en så normal sommersesong som mulig og på bakgrunn av dette planlegger vi for torghandel og torgbruk etter samme mal som i 2019. Vårt videre mål blir å få på plass nye kriterier og retningslinjer i god tid før sesong 2021.

Hvaler kommune åpner sesongen for bruk av torget (under forutsetning av koronabestemmelsene) fra onsdag 20. mai til søndag 30. august. Torghandelen kan finne sted mellom 08.00-20.00 vi ønsker oss en kjerneåpningstid fra klokken 11 til 18.

Hvaler kommune har fem salgsboder og to åpne sesongplasser for utleie for sesong 2020.

Prisen pr bod er 13.050 kroner for denne perioden inkl. parkeringsplass ved rådhuset og strøm (en 16 kurs).

Pris for sesongplass er 6.525 kroner for samme periode inkl. parkeringsplass ved rådhuset og strøm (en kurs).

Området som er merket som gul sone settes av til dagplasser når torget ikke er i bruk til konserter og arrangementer. Her vil en dagplass for lokalt næringsliv med forretningsadresse på Hvaler være gratis og priser for andre aktører vil være 300 kroner pr dag. Lag og foreninger vil etter avtale også benytte gratis dagplasser i dette området.

Søknadsfrist for torgbod og sesongplasser for 2020 settes til 8. april. Vi vil så raskt som mulig etter denne dato fordele plassene. Dere som har sendt inn søknad, trenger ikke å ta kontakt på nytt. Søknad sendes postmottak@hvaler.kommune.no

For søknad om dagplasser gjennom sesongen vil fordeling skje fortløpende etter søknader. Her er det ingen søknadsfrist. Ta kontakt med kulturkontoret.

For spørsmål ta kontakt med Thomas Holmen Olsen på mobil 993 78 211

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?