Retningslinjer for besøk ved Dypedalåsen bo- og behandlingssenter

3.8.2020 kl. 14.00: Med bakgrunn i den pågående Covid-19 situasjonen har Hvaler kommune utarbeidet nye retningslinjer for besøk ved Dypedalåsen Bo- og behandlingssenter. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med kommuneoverlegene i Hvaler og Fredrikstad og etter anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Som helseinstitusjon har vi et ansvar for å tilrettelegge for besøk i den grad det er mulig, samtidig som vi må sørge for at smittevern ivaretas for å forebygge spredning av Covid-19. Etter en periode med positiv utvikling, så ser vi nå hvor fort smitte kan blusse opp og spre seg igjen.

For å ivareta våre mest utsatt har kommunen innført følgende retningslinjer for besøkende:

 • Alle besøk skal avtales på forhånd. Tidspunkt avtales med vaktansvarlig på telefonnummer: 477 95 119
 • Maks 2 besøkende per besøk.
 • Varighet inntil 1 time per besøk.
 • Besøk skal i hovedsak gjennomføres utendørs dersom dette er praktisk gjennomførbart.
 • Ansatt/besøksvert informerer og deler ut skriftlige retningslinjer ved oppmøte.
 • Besøkende må fylle ut egenerklæringsskjema for adgangskontroll før besøk kan gjennomføres.
 • Ansatt/besøksvert sørger for at besøkende og beboer utfører håndhygiene med håndsprit før og etter besøk.
 • Område for gjennomføring av besøk skal gi mulighet for å sikre avstand på mer enn 1 meter mellom personene.
 • Besøkende og beboer kan avtale berøring, men bør unngå ansikt-til-ansikt-kontakt. Minimum 1 meters avstand anbefales.
 • Det er anledning til å ta med mat, drikke og gaver. Håndhygiene må da utføres.
 • Det er ikke anledning for besøkende å benytte avdelingens kjøkken eller annet fellesareal.
 • Berøringspunkter som bordflater, armlener ol. rengjøres av ansatt/besøksvert etter besøk.
 • Dersom besøkende får symptomer i etterkant av besøk, må det gis beskjed til avdeling. 

Beboere informeres også om besøksreglene.

Ved særskilt behov for fravikelse fra retningslinjene må vaktansvarlig kontaktes i god tid i forkant med forespørsel for vurdering. Telefonnummer: 477 95 119.

Besøksregler vil kunne endres dersom smittesituasjonen forøvrig i samfunnet endrer seg, dersom det pågår et smitteutbrudd i institusjonen, eller etter erfaringer.

Sist endret: 03.08.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?