Oppdatert: Restriksjoner mot vanning

Innhold

Det er for tiden strenge restriksjoner for vanning på Hvaler, som også betyr forbud mot håndholdt slange.

På grunn av høyt vannforbruk og anleggsarbeider på hovedvannledningen er det vanningsrestriksjoner i Fredrikstad og på Hvaler. Restriksjonene gjelder inntil ny beskjed kommer.

Strenge forbud

Vanningsrestriksjone innebærer:

  • Forbud mot vanning med håndholdt slange
  • Forbud mot vanning med spreder
  • Forbud mot bruk av ubetjent slange
  • Forbud mot bruk av dryppvanningsanlegg

Det er altså kun tillatt å vanne med kanne - og ikke håndholdt slange som tidligere. Dette på grunn av stor vannmangel som følge av arbeid med hovedvannledninger i Fredrikstad. Dette har ført til at noen har mistet vannet og at Fredrikstad/Hvaler har vært avhengig av reservevann fra Sarpsborg.

Flere unntak

Etter at restriksjonene ble innført 15. mai, er situasjonen noe bedret. Derfor gis det nå noen flere unntak fra restriksjonene.

  • Det kan gis unntak for forhold av samfunnskritisk betydning
  • Næringsvirksomhet som har behov for å bruke vann til vanning eller vask, men vi oppfordrer til å være sparsommelige med vannet
  • Vask av bil, hus og veranda/terrasse er tillatt, men vi oppfordrer til å være sparsommelig med vannet
  • Dersom du har en helsetilstand eller sykdom som gjør at du ikke er i stand til å vanne med vannkanne, så er det tillatt å vanne blomster med håndholdt vannslange. For vanning av nyetablert gressplen, hekker og lignende skal det fortsatt søkes dispensasjon fra vanningsrestriksjonene
  • Vanningsrestriksjoner gjelder ikke for de som har egen vannforsyning, for eksempel brønn.

Søknad om dispensasjon sendes på e-post til Hvaler kommune

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?