Rådmannens forslag til handlingsplan og budsjett

Innhold

Høyere eiendomsskatt og økte gebyrer. Utvidelse av sykehjemmet og forbedret renovasjonsordning.

Dette er noen av hovedpunktene i rådmannens forslag til handlingsplan og budsjett. Dokumentet beskriver hvordan Hvaler kommune skal driftes i 2024 og hovedaktivitetene for de neste fire årene. Det er kommunestyret som vedtar det endelige budsjettet på sitt møte 14. desember.

-Ekstra vanskelig

-Arbeidet har vært ekstra vanskelig i år, blant annet fordi det ligger an til at vi bruker anslagsvis 22 millioner kroner mer i år enn det vi hadde budsjettert med. Vi er nødt til å snu skuta, og det er vi godt i gang med gjennom denne handlingsplanen.

Dette sier rådmann Rune Antonsen som i dag, torsdag, la fram sitt forslag til handlingsplan og budsjett.

Som mange andre kommuner i Norge, har også Hvaler en anstrengt økonomi. Høye mat- og energipriser og økte rentekostnader, gir stort press på kommunens tjenester. Kommunens finansutgifter har tredoblet seg siden 2021, blant annet på grunn av store investeringer i infrastruktur og ny skole. Det er forventet at lånerenten skal flate ut i den neste fireårsperioden, men høy lånegjeld gjør at kommunen fortsatt må bruke en stor del av sine inntekter på renter og avdrag.

Nærings- og befolkningsvekst

-Vi skal legge til rette for nærings- og befolkningsvekst. Tjenestene skal digitaliseres ytterligere og vi skal ha større fokus på klima- og miljøutfordringene. Samtidig må vi ta høyde for at vi får flere brukere med økt omsorgsbehov. Det er derfor nødvendig å sørge for tilpassende boliger og nok sykehjemsplasser. Våre mål er å levere stabile tjenester, videreutvikle et attraktivt lokalsamfunn og bedre balansen mellom inntekter og utgifter på varig basis, sier rådmann Rune Antonsen.

Rådmannen legger opp til et lite underskudd i 2024 på 4,2 millioner kroner. For årene 2025-2027 er det forventet et årlig overskudd på 10-20 millioner kroner.

Viktigste hovedgrep

Dette er de viktigste hovedgrepene i rådmannens forslag:

  • Eiendomsskatten økes i 2024, fra 47,5 til 58 millioner kroner. For en gjennomsnitts bolig eller fritidsbolig vil dette bety en økning på om lag 1.600 kroner. Her vil også nye takster og eventuelt innføring av grunnfradrag kunne ha en effekt for enkelte eiendommer
  • Betydelig økning (10-45%) i gebyrene for vann og avløp. En boligeier med standard forbruk betaler i dag 17.120 kroner i gebyrer til vann, avløp og renovasjon. Dette øker til 21.573 kroner neste år. Tilsvarende for en gjennomsnittlig hytteeiendom betyr en økning fra 11.410 til 13.550 kroner
  • Levere flere tjenester med egne ansatte i stedet for kjøp av eksterne tjenester. Dette gjelder særlig innenfor helse og friskliv
  • Barnehagene blir billigere, fra 3000 til 2000 kroner fra 1. august neste år

Viktigste investeringer

Dette er de viktigste innvesteringene i 2024:

  • Utvidelse av sykehjemmet for 20 millioner kroner
  • Ledningsnett for avløp til Fredrikstad for 16 millioner kroner
  • Nye renovasjonskontainere for 5 millioner kroner for å oppfylle nye krav om kildesortering og gjenvinning
  • Nytt servicebygg på Sandbakken

-Mange muligheter

-Vi står overfor mange utfordringer, men det er også viktig å huske på at vi har mange muligheter. Hvaler er bedre økonomisk stilt enn de fleste andre kommuner og vi har kompetente og engasjerte medarbeidere og store muligheter innenfor reiseliv og turisme som en nasjonalparkkommune, sier rådmann Rune Antonsen.

Her kan du lese rådmannens presentasjon

Her kan du lese hele handlingsplanen med budsjett (web) (Bruk menyen øverst i høyre hjørne for å lese de ulike kapitlene.)

Her kan du lese hele handlingsplanen med budsjett (pdf)

Her kan lese rådmannens forslag til nye satser for gebyrer og egenbetalinger.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?