Puttenlegatet - nå kan du søke

Innhold

Hvert år siden 1937 har «Puttenlegatet» avsatt midler til utdeling i Hvalersamfunnet. Gjennom menighetsbladet kunngjøres herved legatets utdeling for 2019.

Enkeltpersoner, lag og foreninger kan søke støtte til humanitære- og gode formål.

Skriftlig søknad merkes: «Puttenlegatet 2019» og sendes Hvaler kommune v/ ordfører, Storveien 32, 1680 Skjærhalden.

Vi minner samtidig om at hvalerungdom under utdannelse kan søke om støtte til videre skolegang og studier. Disse søknadene merkes med «Utdanning – 2019» og sendes Hvaler kommune v/ ordfører, Storveien 32, 1680 Skjærhalden.

Søknadsfrist er 15. januar 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?