Prioritering av selvtester de neste 3-4 ukene.

Innhold

I likhet med landet forøvrig opplever Hvaler kommune nå mangel på selvtester av Covid-19 sykdom. Det er forventet at det vil være nasjonal mangel på hurtigtester de kommende 3-4 ukene.

I likhet med landet forøvrig opplever Hvaler kommune nå mangel på selvtester av Covid-19 sykdom. Det er forventet at det vil være nasjonal mangel på hurtigtester de kommende 3-4 ukene. Helsedirektoratet har derfor bedt kommunene om å prioritere bruk av de testene som er tilgjengelig. Helsedirektoratet har også utarbeidet liste over hvilke grupper som bør prioriteres.

Prioriteringen innebærer blant annet at nærkontakter ikke prioriteres.

Du kan lese mer om dette her:

 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene#prioritering-og-bruk-av-selvtester-i-kommunen

For å motvirke ett smitteutbrudd blant den yngre del av innbyggerne på Hvaler, vil elever og ansatte ved Hvaler barne- og ungdomsskole få tilbud om hurtigtest. Det samme gjelder også ansatte i barnehage. Ansatte som har tatt dose 3 for minst én uke siden vil ikke tilbys test.

Foresatte vil motta informasjon om henting av hurtigtest gjennom skolens informasjonskanaler. Vi ønsker å tilgjengelige tester så lenge som mulig.

Derfor vil vi oppfordre til at både barn og ansatte som ønsker å teste seg, og har hurtigtester tilgjengelig hjemme, benytter seg av disse.

 

Vi har ikke tilstrekkelig med tester til å ansatte og elever i videregående skole. Disse er nasjonalt sett nedprioritert ved mangel på tester. Dette er begrunnet med at vaksinasjonsgraden i gruppen er høy, og at videregående skole begynner semesteret på rødt nivå.

 Vi vil fortsatt ha ett antall tester til ansatte i helse- og omsorgssektoren, ansatte i andre kritiske samfunnsfunksjoner, og til personer med symptomer på covid-19. Antall tilgjengelige tester er derimot begrenset. Som det fremgår av helsedirektoratets anbefalinger, vil vi de kommende 3-4 ukene ikke kunne tilby hurtigtest til nærkontakter.

Utdeling av tester vil fortsette som tidligere.

Hentested 1:

Dersom du ikke har luftveissymptomer, men henter for noen andre med luftveissymptomer, skal du hente hurtigtest på:

Rådhuset v/servicetorget (mandag-fredag mellom 10-14)

Ved Servicetorget kan du henvende deg til en av de ansatte.

 

Hentested 2:

Dersom du har luftveissymptomer og ikke har tilgang til familier eller pårørende uten symptomer som kan hente test til deg, skal du hente test på:

Dypedalsåsen bo- og behandlingssenter (sykehjemmet). (mandag-søndag 10-14)

 

MERK:

Ved Dypedalåsen bo- og behandlingssenter (sykehjemmet) er det oppgitt et telefonnummer ved hovedinngangen. Dette må du ringe for å få utlevert hurtigtest. Se etter oppslag ved døren.

Av smittevernhensyn vil du få utlevert test utendørs.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?