Planforslag til høring og offentlig ettersyn - Detaljplan for Sanne Brygge, Nordre Sandøy

Innhold

Utvalget for plan- og byggesaker har vedtatt å legge ut planforslaget til detaljregulering for Sanne Brygge til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er den 30.01.2022.

Utvalget for plan- og byggesaker har i møte den 01.12.2021, i sak 51/21, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til detaljregulering med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Norconsult AS fremmer planforslaget på vegne av Borg Havn IKS.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny offentlig kai ved Sanne på Nordre Sandøy, som erstatning for den gamle brygga. I tillegg etableres et WC i tilknytning til pumpehuset, leskur/venteplass nærmere brygga, offentlig renovasjon/nedgravd løsning, og en utvidelse av småbåthavna med gjesteplasser.

 

Plandokumenter og særutskrift av vedtaket:

1. Særutskrift, 01.12.2021

2. Plankart, 10.08.2021

3. Reguleringsbestemmelser, 10.08.2021

4. Planbeskrivelse, 10.08.2021

5. ROS-analyse, 28.09.2021

6. Feltnotat naturverdier på land, 06.03.2021

7. Feltnotat marine naturverdier, 04.09.2021

8. NMM - Arkeologisk rapport, 23.03.2020

9. Vegplan, 15.06.2021

10. Illustrasjonsplan, 28.06.2021

11. Sporing – Utrykningskjøretøy, 15.06.2021

12. Perspektivbilde

Eventuelle merknader/uttalelser sendes via epost til postmottak@hvaler.kommune.no eller alternativt som brev til Hvaler kommune, Plan, Storveien 32, 1680 Skjærhalden, innen 30.01.2022

Vennligst merk innspill/uttalelse med saksnummer 20/1093 eller navn på detaljplanen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?