På grunn av koronaepidemien blir kommunens helsetilbud endret

Helsemyndighetene har innført nye, strenge tiltak for å unngå smittespredning av koronaviruset. Hvaler kommune skal levere nødvendige helsetjenester til sine innbyggere selv om rammeverket er endret.

Dette betyr at tidspunkter og standarder kan bli endret på grunn av situasjonen vi nå står i. Hvaler kommune beklager de ulempene tiltakene kan forårsake, og takker for din forståelse for at tiltakene innføres til beste for oss alle. Vi ber om forståelse for at våre ressurser nå er sterkt begrenset.

Her er en oversikt over de viktigste tiltakene i helse, omsorg og friskliv, læring og mestring i Hvaler kommune:

 • Innføring av besøksrestriksjoner på sykehjemmet på Dypedalåsen. Dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten bor først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes.
 • Ved stor pågang og mange innleggelser på sykehjemmet,  kan det på sikt bli aktuelt å opprette dobbeltrom i enkelte tilfeller, der dette vurderes som forsvarlig i dagens situasjon.
 • Dagsenter for eldre: Vi skalerer ned driften og stenger ned tilbudet fra mandag 16. mars. 
 • Dagopphold for personer med demens sammen med ambulant team for personer med demens opprettholdes for å avlaste hjemmesykepleien.
 • Praktisk bistand: Noe trappes ned og noe opprettholdes, for fortsatt å gi trygge og stabile dager til våre innbyggere
 • Dagavlastning/dagtilbud innenfor Tiltak for funksjonshemmede avlyses. Dette gjelder fra 12.03 og i første omgang frem til 16.04. Ansatte som arbeider i arbeid/aktivitet vil bli omdisponert til steder med personellmangel. 
 • Felles aktiverer som felles måltider, turer, bilturer osv i regi av Tiltak for funksjonshemmede avlyses inntil videre.
 • Ordinær pasientbehandling innen fysioterapi skal fortsette som normalt, men trening/behandling i grupper og tilbud i treningsrom/treningssaler må opphøre til og med 26. mars. Individuell oppfølging i treningsrom kan dette gjennomføres dersom det vurderes å ikke utgjøre en smitterisiko
 • Avtaler med individuelle samtaler skal ikke avlyses, men gjøres om til telefonsamtaler hvis mulig.
 • Færre kontormøter og hjemmebesøk, hyppige telefonkonsultasjoner og alternativt møter ute i friluft.
 • Ansatte skal opprettholde tilbudet til brukerne, men skal vurdere telefonisk kontakt i stedet for hjemmebesøk.
 • Brukere som skal ha medisiner prioriteres.
 • Helsestasjon: Brukere av helsestasjonen som har avtalt konsultasjon vil bli kontaktet av helsesykepleier. Nyfødte vil bli prioritert.
 • Jordmortjenesten: Konsultasjonene vil opprettholdes, men det henstilles at de gravide kommer alene, uten partner, søsken og andre familiemedlemmer.
 • Helsesykepleiere vil være tilgjengelig på telefon.

Kommunens tjenesteapparat vil fortsatt være tilgjengelig på telefon, og vil være i dialog med innbyggere som får endrede behov for tjenester. Hvaler kommune er i beredskap og gjør vurderinger av tiltak flere ganger daglig for å trygge befolkningen og å unngå smitte.

Innbyggere og besøkende bes om å vise ekstra varsomhet i kontakt med tjenesteapparat og hverandre, og ivareta god praksis for smittevern.

Sist endret: 13.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?