Oppstart av arbeid med rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2020-2031

5.6.2020 kl. 13.00: Kommunestyret i Hvaler kommune har den 07.05.2020 i sak 11/20 vedtatt oppstart av arbeid med rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2020-2031. Oppstartsdokumentet bestående av planstrategi og planprogram til kommuneplanens samfunnsdel sendes med dette ut til høring og offentlig ettersyn.

Kommuneplanens samfunnsdel skal gjenspeile aktuelle utfordringer og utviklingstrekk i Hvaler kommune, og på denne bakgrunn sette mål og strategier for fremtiden. Planen vil være et tydelig strategisk styringsverktøy for den ønskede samfunnsutviklingen på Hvaler, både for politikere og for administrasjonen. Samfunnsdelen vil ha en sterk kobling til økonomiplan og forankres bredt i organisasjonen.

Plandokumentet

Oppstartsdokumentet utgjør kommunal planstrategi for 2019-2023 etter § 10-1 i plan- og bygningsloven, og planprogram for samfunnsdelen 2020-2031 etter §§ 11-13 og 4-1 i plan- og bygningsloven.

Oppstartsdokument for kommuneplanens samfunnsdel 2020-2031.

Innspill

Uttalelser og merknader til plandokumentet må sendes innen 20.08.2020. Innspill sendes fortrinnsvis på e-post til postmottak@hvaler.kommune.no, alternativt som brev til Storveien 32, 1680 Skjærhalden.

 

Sist endret: 05.06.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?