Oppdatert informasjon til hytteeiere på Hvaler

20.3.2020 kl. 12.00: forbud mot opphold på fritidseiendommer trer i kraft med umiddelbar virkning.

Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 19. mars 2020 klokken 20:55 at forskriftens del om forbud mot opphold på fritidseiendommer skulle tre i kraft med umiddelbar virkning.

Etter forskriften § 5 gjelder nå følgende:

  • «Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.
    Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.»

Første ledd i bestemmelsen fastslår at overnatting på fritidseiendommer på Hvaler ikke er tillatt, med mindre du er folkeregistrert i Hvaler kommune. Andre ledd fastsetter egne regler for overnatting på fritidseiendommer i de tilfellene der forskriftens bestemmelser om karantene og isolasjon gjelder.

Det er ikke forbudt å gjennomføre korte dagsturer til fritidseiendommer på Hvaler. Kommunen oppfordrer likevel alle til å holde seg hjemme så langt det er mulig, for å begrense risikoen for smittespredning. Dette er i tråd med anbefalinger fra regjeringen og fagmyndigheter.

Forskriften gjelder til og med 3. april 2020. Helse- og omsorgsdepartementet kan forlenge forskriften.

Kommunen bemerker at brudd på forskriftens bestemmelser kan medføre straffeansvar, jf. forskriftens § 6.

Kommunen understreker at vi ikke kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i forskriften. Vi ber om at publikum ikke ringer til kommunen for å få en vurdering av sin situasjon etter forskriftens bestemmelser.

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.

Lenke til forskriftsendringen: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-19-355

Lenke til regjeringens egen side om saken: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-hytteforbud/id2694262/

Sist endret: 20.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?