Omregulering Norderhaug vedtatt 30.3.23.

Innhold

Kommunestyret vedtok omregulering av reguleringsplan for Norderhaug, 30.3.23.

Behandling i Kommunestyret 30.03.2023:

Votering:
Innstillingen fra UPB fikk 18 stemmer, mot 3 stemmer (Frp, Hollen (uavh)), og ble vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret 30.03.2023:
Planforslag for omregulering av del av Norderhaug reguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven § 12-
12, med følgende presiseringer vedtas:

• Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det sendes inn tiltaksplan for håndtering av
forurensede masser og fremmede organismer innenfor byggeområdet. Spredning av
fremmede organismer skal unngås og ved påstøting leveres til godkjent deponi. Tiltaksplanen
skal godkjennes av Hvaler kommune.
• Fast dekke innenfor planområdet skal være annet enn asfalt.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?