Offentlig ettersyn - Søknad om akvakulturtillatelse for oppsamling og oppforing av taskekrabbe i flytende anlegg

Innhold

11.05.21 kl.08.00 Viken fylkeskommune har mottatt søknad fra Hvaler Krabbe Gundersen om etablering av flytende akvakulturanlegg ved Søndre Sandøy ved Stuevikgrunnene

Anlegget skal lokaliseres ved øst for Søndre Sandøy ved Stuevikgrunnene, i kombinerte formål i sjø og vassdrag i kommuneplanens arealdel.

Søknaden, omfatter en anleggsramme på 30 x 30 meter (0,9 daa),  og det flytende anlegg som skal brukes til oppsamling og oppforing av taskekrabbe.

Søknaden skal behandles av Hvaler kommune 12 uker etter mottak og iht § 4 i Forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader.

Saken kunngjøres også i Fredriksstad Blad, Demokraten og Norsk lysingsblad.

Søknad med vedlegg finner du her:

  1. Oversendelsesbrev - søknad
  2. Søknadsskjema
  3. Utkllipp av Stuevikgrunnene i kommuneplanens arealdel

Innspill og merknader kan sendes per e-post til postmottak@hvaler.kommune.no, alternativt med brev til Hvaler kommune, Storveien 32, Skjærhalden 1680. Høringsfristen for innspill og merknader er satt til den 11.06.2021

Merknader mottas og behandles av Hvaler kommune, som deretter oversender uttalelse til Viken fylkeskommune for deres videre behandling av søknad.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?