Kommunedelplan for naturmangfold

Kommunestyret i Hvaler har vedtatt oppstart av kommunedelplan for naturmangfold, og sender samtidig ut planprogrammet til høring og offentlig ettersyn.

Kommunestyret i Hvaler vedtok 22.10.2020 i sak 63/20 at planprogrammet for kommunedelplan for naturmangfold sendes til høring og offentlig ettersyn. 


Planen lages som del av Miljødirektoratets prosjekt om å synliggjøre lokalt naturmangfold, hvor 12 kommuner fra hele Norge deltar.

Målet er å utarbeide en tematisk plan som vil tilgjengeliggjøre viktig informasjon om naturmangfoldet på Hvaler, for allmennheten og kommunen selv. Kommunedelplanen vil være et viktig verktøy i saksbehandlingen, samt gi større forutsigbarhet i enkeltsaker og prosjekter.

Plandokumentene finner du her:
1. Særutskrift 22.10.2020
2. Planprogram 22.10.2020

Dokumentene er også tilgjengelige ved servicetorget på rådhuset, Storveien 32, 1680 Skjærhalden.

Frist for å komme med innspill til planen er satt til 23.12.2020. Høringsfristen er på minst seks uker, jf. plan- og bygningsloven § 12-10, første ledd.

Sist endret: 30.10.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?