Ny løsning for vilt

Innhold

Hvaler kommune har inngått en midlertidig avtale med Fredrikstad kommune om å utføre oppgavene til viltnemda, inkludert å håndtere vilt etter ulykker. Dette innebærer blant annet døgnåpen vakttelefon: 69 01 25 45.

Det er opp til kommunene selv å avgjøre hvordan viltforvaltningen skal være organisert. Noen kommuner har egne fallviltgrupper (fallvilt betyr ville dyr som er skadede, syke eller døde i naturen), mens andre kommuner har en politisk valgt viltnemd.

I Hvaler kommuner er det viltnemd. Etter fjorårets kommunevalg, ble det også valgt en ny viltnemd som har medlemmer med riktig kompetanse til å håndtere oppgavene. En viktig del av dette handler om å håndtere dyr som antas å være skadet, for eksempel etter å ha blitt påkjørt. Det er blant annet mange rådyr på Hvaler, og dermed også stor fare for viltpåkjørsler.

Medlemmene i viltnemda har nå ytret ønske om å gå over til en profesjonell fallviltgruppe som ikke er politisk oppnevnt. I tillegg ønskes høyere godtgjørelse ved utrykning.

Siden viltnemda er valgt av kommunestyret, er det også de som må behandle eventuelle endringer i viltforvaltningen og godtgjørelsen. Derfor må dette opp som en egen sak i kommunestyret etter sommeren.

Inntil videre vil derfor viltforvaltningen i Fredrikstad også påta seg ansvaret for Hvaler kommune. I Fredrikstad har de en gruppe med kvalifisert personell til å utføre oppgavene.

Påkjørsler av vilt skal meldes til politiet på 02800. Andre tilfeller av vilt som er sykt, skadet eller dødt meldes til vakttelefon 69 01 25 45. Dette nummeret kan ringes døgnet rundt, alle dager. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?