Nasjonale kompensasjonsmidler Hvaler kommune – søkbare midler

16.4.2021 kl. 11.30: Kommunestyret i Hvaler kommune vedtok den 25.3.2021 å øremerke kr. 230.377,- av de nasjonalt overførte kompensasjonsmidlene som søkbare midler. Her finner du informasjon om hvordan man søker. Frist for å søke er 7. mai.

Hvem kan søke?

De statlige midlene som er fordelt til kommunen skal særlig ivareta eller tilfalle virksomheter som har måttet stenge, blitt pålagt strenge smittevernsrestriksjoner og/eller i øvrig har opplevd omsetningstap eller høyere kostnader som følge av mindre mobilitet i befolkningen.

De søkbare midler er rettet mot virksomheter som:

1. Tilhører en av bransjene nedenfor og som ikke har ansatte
2. Tilhører andre bransjer med eller uten ansatte

Vilkår for utbetaling fra de søkbare midler er at virksomheten kan dokumentere et omsetningstap på minimum 20 % for 2020 sammenlignet med 2019 – og at dette kan relateres til Covid-19 pandemien. Videre at virksomheten har næring som sitt hovedvirke. Lag, foreninger og andre faller derfor utenom kompensasjonsordningen.

Utbetaling til den enkelte virksomhet foretas på bakgrunn av en beregningsmodell som utarbeides med bakgrunn i antall søknader, og en mest mulig rettferdig fordeling av de samlede midlene som er mottatt.

Bransjer (NACE-kode):

Hvordan søker du?

  1. Gå til www.regionalforvaltning.no og opprett en bruker.
  2. Logg inn med brukeren du har opprettet
  3. Velg tilskuddsordningen «Kommunal kompensasjonsordning – Søkbare midler - Hvalerkommune».
  4. Fyll inn en søknad med obligatorisk informasjon (Du trenger ikke fylle ut side 3 i søknaden!)
  5. Fyll ut skjemaet «Søknad om utbetalingsanmodning»
  6. Last opp skjemaet som vedlegg

Søknad må sendes inn senest 7.5.2021.

Eventuelle spørmål kan rettes til næringssjef Bjørn Winther Johansen (979 81 439 / bjnjoh@hvaler.kommune.no)

Sist endret: 16.04.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?