Melding om fastsetting av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032

1.12.2020 kl. 10.00: Kommunestyret i Hvaler kommune behandlet i møte den 19.11.2020 sak nr. 38/20.

Vedtak i Kommunestyret 19.11.2020:

Kommunestyret fastsetter planprogrammet; Oppstartsdokumentet til kommuneplanens samfunnsdel med planstrategi i medhold av plan- og bygningsloven § 11-13, med følgende endringer:.... (endringene ligger i særutskrift).

Samfunnsdelen skal være et tydelig strategisk styringsverktøy for den ønskede samfunnsutviklingen på Hvaler, for politikerne, for organisasjonen og for samfunnet.

Planen skal ha en sterk kobling til økonomiplan og forankres bredt i organisasjonen.

Dette dokumentet utgjør planprogram for samfunnsdelen for 2021-2032 og kommunal planstrategi for 2020-2023.

Saksdokumenter:

  1. Særutskrift
  2. Fastsatt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

Sist endret: 01.12.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?