Melding om fastsatt planprogram

Innhold

Utvalget for plan- og byggesaker har vedtatt å fastsette planprogram for område BKB4 på Sand (Hotellet)

Utvalget for plan- og byggesaker på Hvaler vedtok 29.09.2022 i sak 29/21 at detaljplan for område BKB4 på Sand planID 3011 144 å fastsette planprogrammet.

Hensikten med reguleringsplanarbeidet som nå igangsettes er å legge til rette for et fritids-, turist- og konferanseanlegg med et variert overnattings- og aktivitetstilbud. Det foreslås hotell med konferansefasiliteter, samt frittliggende overnattingsrom på terreng og blant trær.

Forslagsstiller er Sand Terrasse AS. Plankonsulent for prosjektet er Griff Arkitektur AS.

Politisk behandling og det fastsatte planprogrammet:

  1. Særutskrift
  2. Fastsatt planprogram 

Dokumentene er også tilgjengelige ved servicetorget på rådhuset, Storveien 32, 1680 Skjærhalden.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?