Ledige torgplasser

Innhold

27.04.2021 kl. 09.00: Det er to ledige torgplasser på Skjærhalden i sommer. Søknadsfristen er 5. mai 2021.

Skjærhalden Torg skal være en hyggelig møteplass hele året, med attraktive torgfunksjoner for innbyggere, hytteeiere, deltidsboende og besøkende. Torget skal fremme lokalt næringsliv, kulturliv og Hvalers identitet som øykommune, med fokus på Ytre Hvaler nasjonalpark.

En torgkomite har blitt nedsatt for å ivareta torgets funksjon, målsetting og styringssignaler. Komiteen ledes av enhetsleder for kultur & fritid, som kommunens ansvarlige for forvaltning av torgområdet.

For å søke torgplass, skal eget søknadsskjema benyttes. Søkeren må representere et registrert foretak med foretaksnummer. Det er mulig å søke torgplass i hovedsesongen fra 1. mai til 31. august og i enkeltperioder utenfor hovedsesong (åpent for søknad hele året). 

Søknadsskjema

Retningslinjer

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?