Kunngjøring av vedtak - kommuneplanens samfunnsdel

Innhold

Kommunestyret i Hvaler kommune vedtok den 17. juni å sluttbehandle kommuneplanens samfunnsdel.

Kommunestyret i Hvaler vedtok den 17.06.2021 i sak 35/21 å sluttbehandle kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032.

Planens hensikt

Samfunnsdelen skal gjenspeile aktuelle utfordringer og utviklingstrekk på Hvaler og sette mål og strategier for fremtiden på bakgrunn av dette. Planen skal være et tydelig strategisk styringsverktøy for politikere, ansatte og lokalsamfunnet for øvrig, og skal bidra til at vi får den samfunnsutviklingen vi ønsker oss på Hvaler.

Kommunestyrets vedtak:

"Kommunestyret vedtar samfunnsdelen, jf. plan- og bygningsloven § 11-15."

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages.

Plandokumentene til samfunnsdelen:

  1. Særutskrift – Sluttbehandling.
  2. Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?