Kunngjøring – Ny forskrift om tidligjakt på grågås. Jakten begynner 21. juli.

Innhold

Forskrift om utvidet jakttid på grågås i Moss, Råde, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler og Indre Østfold kommuner. Jakten begynner allerede 21. juli og varer til 9. august. Det er også lagt til en ny jaktperiode fra 1. januar til og med 31. januar.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har fastsatt forskrift om utvidet jakttid på grågås i Moss, Råde, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler og Indre Østfold kommuner.  Forskriften tillater jakt i perioder før og etter ordinær jakttid fra 21.07.2022 til 09.09.2027.

Fastsetting av forskrift om tidligjakt på grågås i Moss Råde Sarpsborg Fredrikstad Hvaler og Indre Østfold kommuner

Forskrift om utvidet jakttid på grågås i Moss, Råde, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler og Indre Østfold kommuner
Hjemmel: Fastsatt av Statsforvalteren i Oslo og Viken den 17.06.2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 15 og § 16, og forskrift 2022-01-21-128 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2022 til og med 31. mars 2028 § 3.

§ 1. Formålet med utvidet jakttid på grågås er å begrense skadeomfanget i avling på fulldyrka mark og å begrense bestandens vekst.

§ 2. Fra og med 21.juli 2022 til og med 31.januar 2028 i kommunene Moss, Råde, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler og Indre Østfold åpnes det for jakt etter  grågås slik:

  •  fra og med 21. juli til og med 9. august i tidsrommet kl 24.00 – 10.00                                                     
  •  fra og med 1. januar til og med 31. januar

§ 3. Jakt etter denne forskrift er kun tillatt på aktivt drevet innmark.

§ 4. Statsforvalteren kan når som helst oppheve forskriften dersom den medfører utilsiktede virkninger.

§ 5. Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. januar 2028.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?