Krafttak for kysttorsken!

Innhold

Ytre Oslofjord har store naturverdier som det er viktig å sikre forkommende generasjoner, herunder flere fiskebestander som er sterkt redusert de siste årene.

Dette er bakgrunnen for prosjektet «Krafttak for kysttorsken» som ble startet opp i 2017, der Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker, Vestfold og Østfold, fylkeskommune, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet samarbeider med yrkes- og fritidsfiskere og lokalsamfunn i regionen.

Målet er økt kunnskap om økosystemet og fiskebestandene, og utprøving av tiltak for om mulig å øke torskebestanden i fjorden.

Her kan du lese mer om krafttak for kysttorsken!

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?