Koronaviruset: oppdatert informasjon fra Hvaler kommune

Her finner du siste nytt fra Hvaler kommune.

I forbindelse med spredningen av koronaviruset sitter Hvaler kommunes ledelse i kontinuerlig beredskap. Tiltak for å hindre spredning av koronasmitte vurderes fortløpende, og prioriteres opp mot både helsemessige gevinster og samfunnsmessige konsekvenser.

Nytt pr. 12.3.2020 kl 14.30:

I tråd med de nye tiltakene fra regjeringen har Hvaler kommunes kriseledelse vedtatt å stenge skoler og barnehager fra og med fredag 13. mars. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan vi sørger for tilbud til barn med foreldre i de 15 definerte kritiske samfunnsfunksjonene og for barn med særlige behov.

Nytt pr. 12.3.2020 kl. 12.00:

Hvaler kommune har pr i dag ingen som er bekreftet smittet. Det er kommuneoverlegen i Fredrikstad som til enhver tid sitter på informasjon om hvem som sitter i «pålagt» karantene.

Hvaler kommune vurderer fortløpende hvilke tiltak som skal innføres. Hvis det tas beslutning om å avlyse aktiviteter eller stenge lokaler skjer dette av smittebegrensende og kapasitetsmessige hensyn. Det er viktig at kommunen er best mulig rustet til å håndtere situasjonen rundt koronautbruddet, og da må nøkkelpersonell være tilgjengelig for å løse driftsoppgaver til enhver tid.

Pr torsdag 12. mars klokka 12.00 har Hvaler kommune gjort følgende vurderinger:

  • Skolene på Hvaler opprettholder undervisning som vanlig og barnehagene holdes åpne. Denne vurderingen er gjort på bakgrunn av at det ikke foreligger kjente tilfeller av smitte i Hvaler kommune. Det er også viktig for Hvaler kommune at dette bidrar til at innbyggere med skolebarn fortsatt har mulighet til å være på jobb.
  • Biblioteket holdes åpent som vanlig. Denne vurderingen er gjort på bakgrunn av at det ikke foreligger kjente tilfeller av smitte i Hvaler kommune. Vi oppfordrer alle besøkende til å følge nasjonale retningslinjer for hygiene.
  • Alle kantiner i Hvaler kommune stenges.
  • Dypedalåsen eldresenter og andre kommunale institusjoner ber pårørende kontakte personalet på forhånd for å avtale eventuelle besøk. Vi oppfordrer til at man minimerer antallet besøk da dette er en sårbar gruppe. Dersom besøk ikke kan unngås, kan  sykehjemmet kontaktes per telefon: 477 95 119.
  • På kultursiden gjelder det samme som øvrige kommunale kontorer og institusjoner. Besøkssenteret og kulturkontoret kan besøkes etter avtale. Vi anbefaler kontakt via telefon, e-post og Facebook.
  • Flere aktiviteter blir påvirket av kommunens restriksjoner. Seniortrening på Dypedal på tirsdager avlyses men stavgang opprettholdes inntil videre.
  • Hvalerhallen og gymsalene stenges for fritidsaktiviteter (lag og foreninger) slik at vi kan opprettholde den kommunale aktiviteten.

Det vil legges ut oppdatert informasjon så fort det foreligger endringer fra dette!

Sist endret: 12.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?