Kompensasjonsordning til næringslivet på Hvaler

9.4.2021 kl. 14.30: Stortinget bevilget 23.2.2021 midler til en lokal kompensasjonsordning som skal forvaltes av kommunene som bistand til næringslivsaktører som er rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak. Hvaler kommune har fått kr. 980.377 til lokal fordeling, og har nå vedtatt kriterier for tildeling av midlene.

Kommunestyret har vedtatt at hoveddelen av midlene utbetales til bransjer som er særlig rammet (bransjene listes opp i tabellen nederst i denne nyhetsartikkelen). Alle virksomheter som kvalifiserer ut fra bransjekode og minimum 1 ansatt vil få brev fra kommunen i løpet av neste uke (uke 15).

I tillegg settes det av ca 25 % av midlene som skal være søkbare for virksomheter som faller utenom hoveddelen nevnt ovenfor. Informasjon om disse midlene, og om hvordan virksomheter kan søke på disse, legges ut her på kommunens hjemmeside i neste uke.

Følgende bransjekoder vurderes som særlig rammet, og kvalifiserer til midler fra hoveddelen av kompensasjonsordningen:

Les hele saksframlegget fra kommunestyret her.

Har du spørsmål? Ta kontakt med næringssjef Bjørn W. Johansen (979 81 439, bjnjoh@hvaler.kommune.no).

Sist endret: 09.04.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?