Kunngjøring av vedtak - kommuneplanens arealdel 2019-2031

Innhold

Kommunestyret vedtok 20.06.2019 i sak PS 34/19 kommuneplanens arealdel 2019-2031.

Vedtak i kommunestyret:

1.    Ta ut FN3 på Stokken midlertidig til den er ferdigbehandlet hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), jf. plan- og bygningslovens(PBL) § 11-16. Formålet i arealdel 2011-2023 for Stokken blir gjeldende til innsigelsen er behandlet hos KMD.

2.    I medhold av PBL § 11-15 å sluttbehandle kommuneplanens arealdel 2019-2031 med tilhørende plandokumenter.

Det varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15. Den vedtatte arealdelen er straks bindende for framtidig arealbruk i Hvaler kommune.

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages.

Vi takker for alle bidrag i planprosessen. Om endringer av plankart og bestemmelser etter offentlig ettersyn: Se saksfremlegg.

Nedenfor finner du de vedtatte plandokumentene:

Plandokumenter

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?