Kommunal kompensasjonsordning - Nye midler

Innhold

Nye midler til virksomheter på Hvaler

Hvaler kommune er gjennom statsbudsjettet for 2021 tildelt nye midler under den kommunale kompensasjonsordningen. Kommunen har tidligere i 2021 mottatt og utbetalt 3 tildelinger under ordningen. Dette er tildeling nr. 5 og 6 fra Stortingets budsjettbehandling.

Hvaler kommune vil arbeide så raskt som praktisk mulig for å etablere kriterier og oversikt over hvilke virksomheter på Hvaler som kan søke tilskudd. Tildelingen denne gang vil gjelde for perioden november og desember 2021 og omfatte virksomheter innen servering, overnatting og reisearrangører.  

Vi vil i løpet av uke 2 komme tilbake med informasjon gjennom brev til aktuelle virksomheter og på kommunens hjemmeside og Facebook side.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?