Klipp hekker, busker og trær

Har du hekk, busker og trær som vokser ut mot fortau og vei, må du sørge for at de ikke hindrer fri sikt og skaper trafikkfarlige situasjoner. Ved kryss og avkjørsler, skal hekk og busker ikke være høyere enn 0,5 meter. Dette er spesielt viktig å tenke på før skolestart, for å sikre barn en trygg skolevei.

Regler for trafikksikker vegetasjon

  • Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen din.
  • Ved kryss, avkjørsler og svinger, som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 cm. Også når det har snødd. Små barn rundt hjørnet må være synlige for bilister og syklister.
  • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i vegbanen på grunn av vegetasjon.
  • Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.
  • Trafikanter, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholds maskiner må ikke bli hindret av greiner eller vegetasjon som gjør veien smalere.
  • Greiner fra trær over fortau, gang- og sykkelvei og sykkelfelt må henge minst 3,0 meter over bakken. Fri høyde over kjørevei skal være minst 5,0 meter.
  • Du må rydde opp greiner som knekker og faller ned, og etter at du har klippet hekken.

Informasjon fra Statens vegvesen


Hva skjer hvis du ikke klipper trafikkfarlig hekk?
Hvis hekker og busker ved fortau og vei ikke blir klippet godt nok, kan kommunen pålegge grunneieren å klippe.

Når naboens hekk er problemet
Naboer som minner hverandre vennlig om å klippe trafikkfarlig vegetasjon, er gode naboer. Kommunen kan ikke ta nabopraten for deg, dersom du mener en hekk eller busker i nabolaget må klippes. Slike utfordringer skaper mindre konflikt når de løses over hagegjerdet... eller over hekken.

Kommunens hekker og busker
Selv om vi gjør vårt beste for å klippe egne hekker og bukser, hender det at kommunen må minnes på at vegetasjonen langs veier og fortau må klippes, særlig når vegetasjonen vokser ekstra raskt. Du kan melde fra om hekker og busker kommunen bør klippe ved å sende oss e-post: postmottak@hvaler.kommune.no

Noen ganger er vegetasjonen langs veien Statens vegvesen eller Viken fylkeskommune sitt ansvar. Da sender vi varselet videre til dem.

Takk for hjelpen!

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Hvaler Kommune

  • Servicetorget: telefon 69 37 35 00
  • e-post: postmottak@hvaler.kommune.no
Sist endret: 07.07.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?